lagenheter-eskilstuna.se: Lagenhet i Munktellestaden

Lagenhet i Munktellestaden

Om området
Munktellstaden har länge varit ett gammalt industriområde. Det karaktiseras av verksamhetsbyggnader i kombination med sträng gatuarkitektur och vackert tegel. Sedan tio år tillbaka har det skett en pågågende omvandling av området för att göra om det till en modern stadsdel intill stadens forsar. Det planeras att bli flera hundra nya attraktiva bostäder, samt lokaler och förskolor. Även ett nytt badhus och en ny arena planeras. Den nya stadsdelen ska vara centrum för kultur, fritid och nya kunskapsföretag. Utöver nya bostäder och renoveringen, vill kommunen bevara industrihistorian i stadsdelen. På sikt anses Munktellstaden vara ett attraktivt läge för många verksamheter och innovativt företagande.



Värt att se
- Eskilstuna konstmueum
- Munktellmuséet



Geografi
Munktellstaden är beläget strax intill centrala Eskilstuna. Innerstaden kan nås på några minuter genom cykel, bil eller buss. Kring området rör sig forsarna som går genom staden.



Länkar
Eskilstuna kommun - Munktellstaden
Om Munktellstaden på Wikipedia
Munktellstaden på Google Maps

Icon CO2 neutral website English transparent.png